In 2005 formeerde arrangeur, componist en pianist Konrad Koselleck met 17 topmusici zijn big band in Amsterdam.

De Konrad Koselleck Big Band treedt om de maand op in het Bimhuis. Regelmatig maakt de band deel uit van theatershows. De band van Konrad Koselleck begeleidt bekende artiesten, zoals Claron McFadden, Edwin Rutten, Ellen ten Damme, Mathilde Santing, Ronald Douglas, Jeroen Zijlstra, Lydia van Dam, Hind, Pigor, Sven Ratzke, Greetje Kaufeld, Izaline Calister, Esra Dalfidan, Deborah Carter, Mapi Quintana, Freek de Jonge en Osama Abdulrasol.

In 2010 werd de eerste CD van de Konrad Koselleck Big Band geproduceerd.

Konrad Koselleck is in 1971 geboren in Duitsland. In 1992 ging hij muziek studeren in Nederland. Hij is momenteel verbonden aan het Utrechts Conservatorium als docent arrangeren.

De activiteiten van de Konrad Koselleck Big Band zijn sedert 2011 ondergebracht in de stichting Konrad Koselleck Music.

In 2013 heeft stichting Konrad Koselleck Music de culturele ANBI-status toegekend gekregen. Hieronder vindt u de gegevens die de stichting verplicht is te publiceren op haar website.

Verplichte publicatie gegevens m.b.t. ANBI-status

De stichting

De officiële naam van de instelling is Stichting Konrad Koselleck Music, bij het publiek beter bekend als de Konrad Koselleck Big Band.

Het RSIN van de stichting is: 817872644

Correspondentieadres: Slagterslaan 13, 1647 CA Berkhout.

Doelstelling

Doelstelling van de stichting, zoals vermeld in de statuten:

Het bevorderen, uitvoeren en verspreiden van muziek in de breedste zin van het woord; het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de praktijk onderscheidt de big band zich door grensverleggende concerten te organiseren waarin verrassende combinaties worden gemaakt tussen culturen, solisten en genres. Het resultaat is telkens weer een samenkomst van ideeën en stijlen die steeds weer nieuwe geïnteresseerden weet aan te trekken. Daarnaast kiezen we regelmatig een maatschappelijk thema waaraan we een artistieke invulling proberen te geven. In 2014 zal dat thema de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog zijn. Door samen te werken met maatschappelijke partners, zoals bijvoorbeeld Huis Doorn (de laatste verblijfplaats van de Duitse Keizer) proberen we op een muzikale manier invulling te geven aan dit thema, waarbij we een zo groot mogelijk publiek hopen te bereiken.

Beleidsplan

Het beleidsplan kunt u hieronder downloaden:

Bestuur

Het bestuur kent de volgende fucnties: Voorzitter, Penningmeester en Secretaris.

Momenteel wordt het bestuur gevormd door de volgende personen:

Voorzitter: Johan van der Kooij
Penningmeester: Rikkert Kremer
Secretaris: Hilde Rezelman

Alle bestuurders zijn onbezoldigd. Daarnaast wordt van de bestuurders nadrukkelijk verlangd dat ze uiterste terughoudendheid betrachten in het declareren van onkosten.

Artistieke Leiding

Artistiek leider is Konrad Koselleck, konrad@koselleck.com

Zakelijke leiding

Zakelijk leider ad interim is Wouter Overgaauw, wouter@koselleck.com.

Activiteiten en financiële verantwoording

Voor een actueel verslag van recent uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording verwijzen we naar ons Jaarverslag 2023:

Statuten

De statuten kunt u hieronder downloaden:

Governance Code Cultuur

Governance Code Cultuur

De stichting Konrad Koselleck Music heeft in 2014 formeel besloten de Governance Code Cultuur, zoals deze is vastgelegd op de website www.governancecodecultuur.nl, te onderschrijven. De Code zal waar relevant stapsgewijs ingevoerd worden in overeenstemming met de maatvoering van de kleinschalige organisatie. De stichting kent een bestuur met zowel toezichthoudende als uitvoerende activiteiten. De stichting kent geen directie en heeft geen staf. Bestuursleden kennen geen vacatiegeld. Orkestleider, productiemanager en orkestleden worden vergoed op freelance basis.

Code Culturele Diversiteit

Code Culturele Diversiteit

Het bestuur van de Stichting Konrad Koselleck Music heeft op 20 december 2015 besloten de Code Culturele Diversiteit te onderschrijven, zoals vastgelegd op de website culturelediversiteit.com. De code is voor de organisatie al in de praktijk een natuurlijk gebruik.

  • Programma: De band speelt muziek van verschillende culturen, zoals Arabisch, Turks, Perzisch, Afrikaans, Caribisch, en Latijns-Amerikaans.
  • Publiek: Op basis van de programmering van de muziek en het optreden van de artiesten uit andere culturen trekt de band ook publiek uit de desbetreffende culturen.
  • Personeel: De band bestaat uit verschillende nationaliteiten en zowel mannelijke als vrouwelijke muzikanten spelen in de band. De artiesten komen uit verschillende culturen, zoals Marokkaans, Turks, Roemeens, Hongaars, Italiaans, Kameroens, Chileens, Antilliaans en Surinaams. Ook het bestuur kent zowel mannelijke als vrouwelijke leden en staat in de praktijk open voor kandidaten van andere culturen.
  • Partners: Besprekingen worden gevoerd met het Bijlmer Parktheater en andere organisaties met een duidelijk andere culturele setting.

Fair Practice Code

Het bestuur van de Stichting Konrad Koselleck Music heeft op 20 februari 2023 besloten de Fair Practice Code te onderschrijven. Hoewel de stichting op dit moment de code nog niet volledig kan naleven, zal de code als richtlijn gelden bij het aanvragen van subsidie en de bepaling van uitkoopsommen.